Tất cả các themes và plugins cung cấp đều cài đặt và cập nhật tự động thông qua plugin WPLicense Upgrades mà chúng tôi phát triển.

Plugin WPLicense Upgrades được phát hành miễn phí và có rất nhiều themes và plugins Free có thể sử dụng ngay sau khi cài đặt xong WPLicense Upgrades.

Bạn có thể tải plugin WPLicense Upgrades bằng liên kết dưới đây

Hướng dẫn đăng ký

Đối với những bạn chỉ sử dụng themes và plugins miễn phí của chúng tôi thì chỉ cần đăng ký email lúc tải plugin WPLicense Upgrades về và không phải đăng ký gì thêm.

Đối với những bạn muốn sử dụng những themes và plugins ngoài những  themes và plugins miễn phí thì cần phải đăng ký sản phẩm Subscription này.

Plugin WPLicense Upgrades chỉ có 1 phiên bản duy nhất ( dùng chung 1 license ) để cung cấp cả những themes và plugins miễn phí và có phí. Đối với khách hàng đăng ký mua những themes và plugins có phí phải cung cấp thêm tên Domain bạn sử dụng để chúng tôi thêm những themes và plugins bạn đã mua vào danh sách sử dụng cho domain đó.