Phân tích thông tin từ file ZIP của một theme hoặc một plugin.
Đây cũng là một trong những công nghệ mà chúng tôi sử dụng trong quá trình kiểm tra phiên bản mới cho các theme và plugin.
Hiểu đơn giản, công nghệ này có thể so sánh version của một theme hoặc plugin từ 2 folder khác nhau.